Egging Cyflymder

 Egging Cyflymder

Paul King

Mae Pace-Egging yn arferiad hynafol yn Sir Gaerhirfryn a arferai fod yn gyffredin, ac mae i'w ganfod hyd heddiw mewn rhannau o'r sir.

Mae Pace-Egging yn wyau wedi'u haddurno'n arbennig ar gyfer gŵyl adeg y Pasg, ac mae traddodiad canrifoedd oed.

Caiff yr wyau eu lapio gyntaf mewn crwyn nionyn a'u berwi, gan roi effaith aur, brith i'r cregyn. Dyma'r ffordd draddodiadol o addurno'r wyau, er heddiw maen nhw'n cael eu paentio'n aml.

Cymerwyd cyflymdra o ddifrif…er enghraifft yng nghyfrifon teulu'r Brenin Edward I mae eitem o 'swllt a chwe cheiniog' ar gyfer addurno a dosbarthu 450 o wyau cyflym!'

Yn Grasmere, Cumbria, yn Amgueddfa Wordsworth gellir gweld casgliad o wyau hynod addurnedig a wnaed yn wreiddiol ar gyfer plant y bardd.

Fel arfer byddai wyau cyflym naill ai'n cael eu bwyta ar Sul y Pasg neu'n cael eu dosbarthu i'r Pace-Eggers.

Gweld hefyd: Cracyrs Nadolig

Roedd y Pace-Eggers hyn ar un adeg yn olygfa gyffredin ym mhentrefi Swydd Gaerhirfryn. Roedden nhw'n grwpiau o 'famwyr' wedi'u gwisgo'n wych a'u hwynebau wedi duo, yn gwisgo crwyn anifeiliaid ac wedi'u gorchuddio â rhubanau a ffrydiau.

Bury Pace-Eggers 2001 – © John Frearson

Buont yn prosesu ar hyd y strydoedd yn canu cân draddodiadol Pace-egger a chasglu arian fel teyrnged.

Yn Burscough ger Ormskirk goroesodd gorymdaith y Pace-egger's tan yn weddol ddiweddar, a roedd yn dipyn o achlysur!

Roedd yr orymdaith yn cynnwyscymeriadau amrywiol… y Noble Youth, y Fonesig Hoyw, y Milwr Dewr a’r Old Toss-Pot! Buffoon meddw oedd yr Old Toss-Pot a wisgai gynffon wellt hir wedi'i stwffio â phinnau. Nid doeth oedd cydio yng nghynffon yr Old Toss-Pots.

Ym Mharc Avenham yn Preston mae'r torfeydd yn dal i ymgynnull heddiw i wylio'r hen ornest draddodiadol o rolio wyau i lawr y llethrau glaswelltog.

Y wyau wedi'u berwi'n galed ac yna'u haddurno, a channoedd o blant heddiw yn cystadlu i weld wy pwy all rolio bellaf heb gracio.

Rhybudd i bawb… Rhaid malu cregyn wyau cyflym gan eu bod yn boblogaidd gyda Swydd Gaerhirfryn gwrachod sy'n eu defnyddio fel cychod.

Rydych chi wedi cael eich rhybuddio!!

Delwedd bawd © John Frearson

Gweld hefyd: Gwacáu Dunkirk

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.