Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd – 1941

 Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd – 1941

Paul King

Digwyddiadau pwysig ym 1941, gan gynnwys dechrau cam olaf ymosodiad yr Almaen ar Rwsia (llun ar y chwith).

3 Ion 22 Ion 24 Chwe 5>6 Mawrth 5>6 Ebrill <4. 10 Mai 22 Mehefin 28 Medi 6> 2 Hyd 28 Tach 7 Rhag 8 Rhag 5>11 Rhag
Yr Eidal yn lansio gwrth-ymosodiad yn Albania yn erbyn y Groegiaid, y cyntaf o 46 o ymosodiadau gan yr Eidal – pob un wedi ei wrthyrru gan y Groegiaid.
Lluoedd Prydain ac Awstralia dal Tobruk yng Ngogledd Affrica. Collodd amddiffynwyr yr Eidal 25,000 naill ai wedi'u lladd, eu clwyfo neu eu dal.

Milwyr Prydeinig yng Ngogledd Affrica

29 Ion Mae lluoedd De Affrica yn croesi'r ffin o Kenya ac yn mynd i mewn i Somaliland yr Eidal. Nid yw'r prif ymosodiad yn dechrau tan 10 Chwefror.
4 Chwe Mae'r Prydeinwyr yn cychwyn mudiad mecanyddol sy'n amgylchynu'r Eidalwyr i'r de o Benghazi.
6 Chwe Lluoedd Prydain ac Awstralia yn dod i mewn i Benghazi. Rommel yn cael ei benodi'n bennaeth Corfflu Affrica'r Almaen
10 Chwe Mae Mussolini yn derbyn cynnig Hitler o adran arfog yr Almaen i gefnogi ei luoedd Eidalaidd yng Ngogledd Affrica.
12 Chwe Rommel yn cyrraedd Tripoli, Libya.
Lluoedd yr Almaen a Phrydain yn gwrthdaro o blaid y tro cyntaf yn yr Anialwch Gorllewinol.
2 Mawrth Yn Ewrop mae Bwlgaria yn ymuno â bloc yr Axis, erbyn hyn mae gan filwyr yr Almaen fynediad uniongyrchol i oresgyn Iwgoslafia a Groeg.
Lluoedd Prydain yn goresgyn Ethiopia.

Dechrau tair wythnosrhwystr i Gamlas Suez gan yr Almaenwyr.

Gweld hefyd: Bwyd Rhufeinig ym Mhrydain
4 Ebrill Lluoedd yr Eidal a'r Almaen yn cipio Benghazi.
Yr Almaen yn goresgyn Iwgoslafia a Gwlad Groeg – Ymgyrch Marita .

Mae lluoedd Prydain yn meddiannu Addis Ababa yn Ethiopia.

>10 Ebrill Dechrau gwarchae Tobruk ar ôl i'r Almaenwyr fethu â'i chipio, y tro cyntaf i'r Almaenwyr Panzers ddod i ben! Byddai Llygod Mawr Tobruk yn parhau i amddiffyn porthladd Libya nes iddynt gael eu rhyddhau tua diwedd mis Tachwedd, rhyw 240 diwrnod yn ddiweddarach.

Yr Almaenwyr yn cipio Zagreb.

17 Ebrill Byddin Frenhinol Iwgoslafia yn ildio, lluoedd yr Axis yn atodi ac yn meddiannu’r rhanbarth.
Olaf o’r trwm cyrchoedd awyr ar Brydain a diwedd y Blitz (Almaeneg – “mellt”). Yn ystod wyth mis o fomio gan y Luftwaffe, mae Llundain wedi gweld mwy na miliwn o dai yn cael eu difrodi neu eu dinistrio a 40,000 o sifiliaid yn cael eu lladd. Diolch byth, roedd sylw Hitler wedi trosglwyddo i'r Ffrynt Dwyreiniol ac Ymgyrch Barbarossa .
Ymosodiad yr Almaen ar Rwsia – Ymgyrch Barbarossa yn dechrau. Mae mwy na 4.5 miliwn o filwyr pwerau'r Echel yn goresgyn yr Undeb Sofietaidd ar hyd ffrynt sy'n ymestyn bron i 3,000 km - byddai'r ymgyrch filwrol fwyaf mewn hanes hefyd yn arwain at y gyfradd anafiadau fwyaf.
Y Cynghreiriad cyntafconfoi i Rwsia yn digwydd.
Mae cam olaf ymosodiad yr Almaen ar Rwsia yn dechrau.
6 Hyd Mae Churchill yn addo Stalin y byddai confoi yn hwylio i Rwsia bob 10 diwrnod.
Lluoedd yr Eidal yn ildio yn Gondar ac felly yn dod i ben Mussolini's Menter Dwyrain Affrica.
5 Rhag Gyda chronfeydd wrth gefn newydd yn cael eu trosglwyddo o Siberia a'r Dwyrain Pell, mae gwrthymosodiad Rwsia ym Moscow yn cychwyn ar Frynt Kaiin .
Y Japaneaid yn ymosod ar Fflyd Môr Tawel America yn Pearl Harbour. Yn y cyrch dwy awr a ddilynodd, collwyd 18 o longau rhyfel, 188 o awyrennau a 2,402 o filwyr. Yn ffodus, roedd 3 cludwr awyrennau’r fflyd i gyd ar y môr adeg yr ymosodiad.
Prydain ac America yn cyhoeddi rhyfel ar Japan.
Yr Almaen yn cyhoeddi rhyfel ar America.
>31 Rhag Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd cyfanswm o 53 o longau masnach wedi cyrraedd Rwsia, gan ddosbarthu 750 o danciau, 800 o awyrennau ymladd, 1,400 o gerbydau a 100,000 o dunelli o siopau cyffredinol.
Cysylltiadau Perthnasol:

Cronoleg yr Ail Ryfel Byd

Gweld hefyd: Meini Hirion Hynafol

Cyflwyno’r prif ddigwyddiadau ar gyfer pob blwyddyn o Yr Ail Ryfel Byd – yn awr gyda Sain!

1939 ♦ 1940 ♦ 1941 ♦ 1942 ♦ 1943 ♦ 1944 ♦ 1945<194>

Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.