Brwydr, Dwyrain Sussex

 Brwydr, Dwyrain Sussex

Paul King

Mae tref Brwydr wedi'i lleoli yn ne ddwyrain Lloegr, sy'n fwyaf adnabyddus am fod yn safle Brwydr Hastings yn 1066.

Gweld hefyd: Hanes Golff

Gwelodd Brwydr Hastings gorchfygiad y Brenin Sacsonaidd Harold II gan William y Concwerwr, a ddaeth wedyn yn Frenin William I. Roedd y gorchfygiad hwn yn drobwynt dramatig yn hanes Prydain; Lladdwyd Harold mewn brwydr (saethwyd yn y llygad â saeth yn ôl y sôn!) ac er bod gwrthwynebiad pellach i deyrnasiad William, y frwydr hon a roddodd iddo rym Lloegr yn gyntaf. Roedd Dug William o Normandi wedi mynd ati i hawlio'r orsedd yr oedd yn ei gredu'n haeddiannol ganddi a chasglodd lynges o 700 o longau i hwylio i Loegr. Cyfarfu byddin flinedig o Loegr, a oedd newydd drechu goresgyniad Llychlynnaidd yn Stamford Bridge yn Swydd Efrog, â'r Normaniaid tua 6 milltir i'r gogledd-orllewin o Hastings (lle y glaniodd), ar Senlac Hill. Yma y lladdwyd tua 5000 o'r 7500 o filwyr Seisnig a bu farw 3000 o'r 8500 o ddynion Normanaidd. Sant Martin, a godwyd gan William y Concwerwr. Yr oedd wedi addunedu adeiladu cofgolofn o'r fath yn y dygwyddiad ag yr ennillasai y frwydr, er coffadwriaeth am dani ; yr oedd y Pab wedi gorchymyn ei adeiladu fel penyd am golli bywyd. Adeiladwyd yr abaty rhwng 1070 a 1094; fe'i cysegrwyd yn 1095. Dywedir bod allor uchel yr abaty yn nodi'r fan lleBu farw’r Brenin Harold.

Heddiw, mae adfeilion yr abaty, sy’n cael eu gofalu amdanynt gan English Heritage, yn dominyddu canol y dref ac yn atyniad mawr i dwristiaid. Codwyd brwydr o amgylch yr abaty ac mae porth yr abaty yn dal i fod yn un o brif nodweddion y Stryd Fawr, er nad yw gweddill yr adeilad mewn cyflwr cystal. Mae'r porth yn fwy newydd na'r abaty gwreiddiol serch hynny, a adeiladwyd ym 1338 fel amddiffyniad pellach rhag ymosodiad arall gan Ffrainc!

Mae brwydr hefyd yn adnabyddus am ei bod yn ganolbwynt i ddiwydiant powdwr gwn Prydain yn yr 17eg ganrif, a'r cyflenwr gorau yn Ewrop ar y pryd. Yn wir, roedd melinau'r ardal yn cyflenwi'r fyddin Brydeinig â phowdr gwn hyd at Ryfel y Crimea. Tybir hyd yn oed fod y powdwr gwn a ddefnyddiwyd gan Guto Ffowc wedi'i gaffael yma. Mae hyn yn egluro pam fod delw hynaf Guto Ffowc yn cael ei gadw fel arteffact yn Amgueddfa'r Frwydr.

>Mae brwydr nid yn unig yn llawn hanes cymdeithasol ond hefyd hanes natur. Mae'r dref wedi'i lleoli yng nghefn gwlad bryniog hardd Dwyrain Sussex, gydag arfordir y de yn hawdd ei gyrraedd. Yn dod â hanes cymdeithasol a naturiol at ei gilydd mae Taith Gerdded Wledig 1066, lle gallwch gerdded yn grisiau Gwilym Goncwerwr. Mae'n daith gerdded 50km (ond nid yn un egnïol!) sy'n mynd o Pevensey i Rye, trwy Battle. Mae'n mynd â chi drwy aneddiadau hynafol ac amrywiaeth o dirweddau; coetiroedd, arfordiroedd a llethrau. Dewch aprofwch y dirwedd a welodd drobwynt yn hanes Prydain.

Cyrraedd yma

Mae'r frwydr yn hawdd ei chyrraedd ar y ffyrdd a'r rheilffordd, rhowch gynnig ar ein Canllaw Teithio DU am ragor gwybodaeth.

Safleoedd Eingl-Sacsonaidd ym Mhrydain

Pori ein map rhyngweithiol o Safleoedd Eingl-Sacsonaidd ym Mhrydain i archwilio ein rhestr o groesau, eglwysi, safleoedd claddu a milwrol olion.

Gweld hefyd: Drake a Chaniad Barf Brenin Sbaen

Safleoedd Maes Brwydr Prydain

Amgueddfa s 1>

Teithiau Brwydr Hastings 1066 a Ddewiswyd


Paul King

Mae Paul King yn hanesydd angerddol ac yn fforiwr brwd sydd wedi cysegru ei fywyd i ddadorchuddio hanes cyfareddol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Prydain. Wedi'i eni a'i fagu yng nghefn gwlad mawreddog Swydd Efrog, datblygodd Paul werthfawrogiad dwfn o'r straeon a'r cyfrinachau sydd wedi'u claddu o fewn y tirweddau hynafol a'r tirnodau hanesyddol sy'n britho'r genedl. Gyda gradd mewn Archaeoleg a Hanes o Brifysgol enwog Rhydychen, mae Paul wedi treulio blynyddoedd yn treiddio i archifau, yn cloddio safleoedd archaeolegol, ac yn cychwyn ar deithiau anturus ledled Prydain.Mae cariad Paul at hanes a threftadaeth yn amlwg yn ei arddull ysgrifennu fywiog a chymhellol. Mae ei allu i gludo darllenwyr yn ôl mewn amser, gan eu trwytho yn y tapestri hynod ddiddorol o orffennol Prydain, wedi ennill iddo enw uchel ei barch fel hanesydd a storïwr o fri. Trwy ei flog cyfareddol, mae Paul yn gwahodd darllenwyr i ymuno ag ef ar archwiliad rhithwir o drysorau hanesyddol Prydain, gan rannu mewnwelediadau sydd wedi’u hymchwilio’n dda, hanesion cyfareddol, a ffeithiau llai adnabyddus.Gyda chred gadarn bod deall y gorffennol yn allweddol i lunio ein dyfodol, mae blog Paul yn ganllaw cynhwysfawr, yn cyflwyno ystod eang o bynciau hanesyddol i ddarllenwyr: o gylchoedd cerrig hynafol enigmatig Avebury i’r cestyll a’r palasau godidog a fu unwaith yn gartref. brenhinoedd a breninesau. P'un a ydych chi'n brofiadolsy'n frwd dros hanes neu rywun sy'n ceisio cyflwyniad i dreftadaeth gyfareddol Prydain, mae blog Paul yn adnodd i fynd iddo.Fel teithiwr profiadol, nid yw blog Paul yn gyfyngedig i gyfrolau llychlyd y gorffennol. Gyda llygad craff am antur, mae'n aml yn cychwyn ar archwiliadau ar y safle, gan ddogfennu ei brofiadau a'i ddarganfyddiadau trwy ffotograffau trawiadol a naratifau deniadol. O ucheldiroedd geirwon yr Alban i bentrefi prydferth y Cotswolds, mae Paul yn mynd â darllenwyr ar ei deithiau, yn darganfod gemau cudd ac yn rhannu cyfarfyddiadau personol â thraddodiadau ac arferion lleol.Mae ymroddiad Paul i hyrwyddo a chadw treftadaeth Prydain yn ymestyn y tu hwnt i'w flog hefyd. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn mentrau cadwraeth, gan helpu i adfer safleoedd hanesyddol ac addysgu cymunedau lleol am bwysigrwydd cadw eu hetifeddiaeth ddiwylliannol. Trwy ei waith, mae Paul yn ymdrechu nid yn unig i addysgu a diddanu ond hefyd i ysbrydoli mwy o werthfawrogiad o'r tapestri cyfoethog o dreftadaeth sy'n bodoli o'n cwmpas.Ymunwch â Paul ar ei daith gyfareddol trwy amser wrth iddo eich tywys i ddatgloi cyfrinachau gorffennol Prydain a darganfod y straeon a luniodd cenedl.